Primary Demand

Cerere pentru un clasa de produse decat pentru un anumit brand dintr-o clasa

demand for a product class rather than for a particular brand within the class.


Articole in care e folosit acest termen