Sales Office

Locatiile unei organizatii folosite ca baza pentru o parte sau totalitatea echipei de vanzari, dar nu pentru inventar.

premises of a organisation used as a base for all or part of the sales team but not for carrying inventory.


Articole in care e folosit acest termen