Selling Process

Stadiile separate, dar inrudite, care formeaza activitatea de vanzare pe cont propriu, aceste includ pre-abordarea, abordarea, identificarea nevoilor, presentarea, tratarea obiectiilor, incheierea vanzarii si finalizarea

the separate, but related, stages forming the activity of personal selling; these include preapproach, approach, need identification, presentation, handling objections, closing the sale and post-sale follow-up.


Articole in care e folosit acest termen