Audienta

Numarul total de persoane (cititori, ascultatori, spectatori sau telespectatori) care beneficiaza de serviciile unui suport media, respectiv publicul caruia ii este destinata o campanie publicitara, la un moment dat (fapt semnificativ, intrucat incasarile publicitare sunt proportionale cu indicii de audienta ai suportului). Tipuri de audienta: captiva - atunci cand probabilitatea de perceptie a mesajului publicitar este foarte ridicata, spre exemplu spectatorii aflati intr-o sala de cinema; directa - numarul de persoane prezente efectiv la locul de desfasurare a unei actiuni de PR, fapt ce permite evaluarea eficacitatii si interesului pentru actiune; indirecta - numarul de persoane care au vizionat la un canal de televiziune, au auzit la un post de radio sau au citit intr-o publicatie de presa un reportaj asupra unui eveniment - obiect al unei actiuni de sponsorizare s.a.; audienta potentiala - numarul total de persoane susceptibile de a intra in contact cu un canal media (engl. - reach, cumulative audience); audienta-tinta/tintita - segmentul-tinta de public caruia ii este destinata o anumita campanie publicitara (fapt important in selectarea diferitelor canale si suporturi media); audienta utila - numarul (procentul) de persoane din segmentul-tinta atinse efectiv de un suport media (persoane care fac parte, in acelasi timp, din audienta suportului si din segmentul/grupul-tinta); audienta utila neta - numarul (procentul) de persoane din segmentul-tinta atinse de un mesaj publicitar, fara a lua in calcul fenomenele de repetitie si duplicare.


Articole in care e folosit acest termen