Business Plan

Un raport despre constituirea unei companii, continand definitia misiunii pe care compania si-o asuma, oportunitatile identificate, obiectivele, strategiile si planurile de actiune, masuri de control si evaluare.

A blueprint for building a company, containing a definition of the company's mission, identified opportunities, objectives, strategies and action plans and control and evaluation measures.


Articole in care e folosit acest termen