Corporate Advertising

Forma de advertising institutional care nu se concentreaza pe un anumit produs, ci pe organizatia in sine; obiectivele advertisingului de corporatie pot fi legate de patronaj, de imagine sau de un subiect controversat. Vezi Corporate Image Advertising (advertisingul imaginii de corporatie); Corporate Issue Advertising (advertising de corporatie bzat pe un subiect); Corporate Patronage Advertising (advertising de corporatie in ceea ce priveste patronajul); Institutional Advertising (advertising institutional).

A form of institutional advertising focussing not on a particular product or product range but on the organisation itself; the objective of corporate advertising may be patronage, image or issue. See Corporate Image Advertising; Corporate Issue Advertising; Corporate Patronage Advertising; Institutional Advertising.


Articole in care e folosit acest termen