Corporate Planning

Planificare la cel mai inalt nivel al organizatiei, care implica analiza situatiei curente, stabilirea obiectivelor, formularea strategiilor si tacticilor, implementarea si evaluarea. Vezi Strategic Planning (planificarea strategica).

Planning at the highest level in an organisation, involving an analysis of the current situation, the setting of objectives, the formulation of strategies and tactics, implementation and evaluation. See Strategic Planning.


Articole in care e folosit acest termen