DBS

Termen folosit pentru a descrie un satelit de mare putere care transmite direct in casele telespectatorilor sin u printr-un sistem cablu.

Direct Broadcast Satellite. Term used to describe a high-power satellite broadcast direct to viewers' homes rather than through a cable system.


Articole in care e folosit acest termen