Personal Selling

O forma de promotie folosind serviciile unei echipe de vanzari, una din marile variabile controlabile(cu advestising, promovare de vanzari si publicitate) al amestecului de promotie. Vezi Promotion Mix.

a form of promotion utilising the services of a sales team; one of the major controllable variables (with advertising, sales promotion and publicity) of the promotion mix. See Promotion Mix.


Articole in care e folosit acest termen