Price

Valoarea stabilita de catre cumparator si vazator intr-un schimb, una ditre cele 4 variabile controlabile(cu produsm promotie si locatie) al mixului de marketing. Vezi Marketing Mix.

the value agreed upon by the buyer and the seller in an exchange; one of the four controllable variables (with product, promotion and place) of the marketing mix. See Marketing Mix


Articole in care e folosit acest termen