Sales Engineer

Un agent de vanzari angajat in principal pentru cunostintele sale sau abilitati tehnice deosebite.

a salesperson hired primarily for engineering knowledge or strong technical skills.


Articole in care e folosit acest termen