Average Cost

Costul mediu pe unitatea de productie pentru o categorie de produse; costul total de productie impartit la totalul unitatilor de productie; costul de unitate. Vezi See Long-Run Average Cost; Short-Run Average Cost.

The average cost per unit of production of a set or group of products; the total cost of production divided by the total number produced; the Unit Cost. See Long-Run Average Cost; Short-Run Average Cost.


Articole in care e folosit acest termen