Delivery

Capacitatea de a ajunge la un public sau cu un numar de oameni printr-un program de advertising, cuantificabile(capacitatea) prin cercetarile de publicurilor.

The ability to reach or communicate with a certain audience or number of people through a given advertising schedule, quantifiable via audience research surveys.


Articole in care e folosit acest termen