GRPs

Metoda de masurare al numarului total de expuneri al publicului tinta la mesajul publicitar in timpul campaniei. GRPs sunt vizualizari ale reclamei exprimate in procente. Formula: 100 x (numarul total de afisari impartit la numarul oamenilor care alcatuiesc publcul tinta). GRP se poate calcula si inmultind rating-ul net % cu media OTS. Totalurile GRP depasesc in mod frecvent 100 datorita expunerilor multiple la reclama si a acelorasi oameni(vezi: Average Frequency, Impressions, GRP, Gross ..., Net ..., Net Reach, OTS/OTH, Target Audience, Target Audience Population).

Gross Rating Points. A measure of the total audience exposure of an ad campaign (or TV programme), GRPs are impressions expressed as a percentage of the target audience population. Calculation : 100 x (total impressions divided by the total number of people in the target audience). GRPs can also be calculated by multiplying net reach in % by average OTS. GRP totals frequently exceed 100 due to multiple exposures to the ad by the same people (see Average Frequency, Impressions, GRP, Gross ..., Net ..., Net Reach, OTS/OTH, Target Audience, Target Audience Population).


Articole in care e folosit acest termen