Industrial Marketing

Marketingul bunurilor si serviciilor cumparate de organizatii pentru a le folosi in fabricare propriilor produse sau pentru a-si desfasura activitatile interne; se mai numeste si Business-to-Business Marketing.

The marketing of goods and services to business organisations for use in the manufacture of their products or in the operation of their businesses; also called Business-to-Business Marketing.


Articole in care e folosit acest termen