Licensing

Garantarea permisiunii unei companii pentru o alta organizatie de a folosi marcile inregistrate, simbolurile, procesele si autorizatiile sale.

The granting of permission by one manufacturing organisation to another to use a registered brand, symbol, process, patent, etc.


Articole in care e folosit acest termen