New Product Development

Crearea unor produse noi, necesare cresterii comaniei sau pentru inlocuirea produselor aflate in declin; stadiile din procesul de dezvoltare a unui nou produs sunt in mod normal listate ca: generare de idei, vizualizare, dezvoltarea conceptului si testarea lui; formularea strategiilor de marketing, analiza afacerii, productie, testarea pietei si comercializare.

The creation of new products needed for growth or to replace those in the decline stage of their life-cycle; the stages in the new product development process are commonly listed as idea generation; screening; concept development and testing; the formulation of marketing strategies; business analysis; production; market testing; and commercialisation.


Articole in care e folosit acest termen