Place

Una dintre cele 4 variabile controlabile9cu produs, pret si promotie) al market mix-ului, furnizarea de bunuri sau servicii unui consumator, numit si Distribution. Vezi Distribution, Marketing Mix

one of the four controllable variables (with product, price and promotion) of the marketing mix; the delivery of a good or service to a consumer; also referred to as Distribution. See Distribution; Marketing Mix.


Articole in care e folosit acest termen