Publics

Numeroasele grupuri dintr-o societate, care pot influenta sau aduce presiuni asupra luarii deciziilor unei firme si poate avea impact asupra performantei sale de marketing, aceste grpuri includ publicul financiar, publicul media, publicul guvern , publicul activ, publicul local,publicul general si cel international

the various groups in a society which can influence or bring pressure to bear upon a firm's decision making and have an impact upon its marketing performance; these groups include the financial public, media public, government public, citizen action public, local public, general public and international public.


Articole in care e folosit acest termen