Sales Report

Raportul detaliat al unui agent de vanzari ale apelurilor de vanzari si rezulatelor pe o perioada data , de obicei, un astfel de raport va include informatii cum ar fi volumul de vanzari ale unui produs sau linie de produse, numarul de conturi noi si deja existente, cheltuielile apelurilor. Vezi Call Report.

a salesperson's detailed record of sales calls and results for a given period; typically, a sales report will include information such as the sales volume per product or product line, the number of existing and new accounts called upon, and the expenses incurred in making the calls. See Call Report.


Articole in care e folosit acest termen