Advertising Planning Process

Pasii care se fac in planificarea unei campanii publicitare; pasii includ identificarea pietei tinta, stabilirea obiectivelor de advertising, dezvoltarea unui buget de advertising, dezvoltarea strategiilor de advertising, selectarea canalelor mediatice adecvate si evaluarea eficientei.

The steps or stages taken in planning an advertising campaign; the steps include identifying the target market, establishing the advertising objectives, developing the advertising budget, developing the advertising strategies, selecting the appropriate media, and evaluating the advertising effectiveness.


Articole in care e folosit acest termen