Marketing Models

Simulari pe computer ale unor situatii reale de marketing, care permit testarea unor decizii alternative, pentru a ajunge la rezultatele optime.

Computer based simulations of realistic marketing situations which allow alternative decisions to be tested for optimum results.


Articole in care e folosit acest termen