Caption

(1) Headline-ul unei reclame; (2) Textul care apare pe o ilustratie sau pe o fotografie.

(1) An advertisement's headline; (2) The text accompanying an illustration or photograph.


Articole in care e folosit acest termen