Carte de credit

Mijloc de plata, modalitate de reglementare a achizitiei de bunuri si servicii de un consumator individual, constand in utilizarea - la punctele de vanzare electronica aderente - unui card de plastic eliberat de o institutie financiara specializata, continand unitati de memorie (detinatorul dispune direct de resursele din contul de credit, reglementarea situatiei cu emitentul efectuandu-se periodic). In plus fata de o carte de debit, o carte de credit permite posesorului si obtinerea de credit. Exemple: VISA, MasterCard, American Visa Card. V. cyber-bank, bani electronici. In Romania, primele carduri de credit au fost emise in 2000. Cyber credit card/check: versiune speciala securizata a unei carti de credit/cec electronic, utilizata in operatiunile comerciale pe Internet.


Articole in care e folosit acest termen