Individual Brand

Nume de brand folosit pentru un singur produs din linie. Vezi Corporate Branding (branding de corporatie); Family Branding (branding de familie).

A brand name used for a single product within a product line. See Corporate Branding; Family Brand.


Articole in care e folosit acest termen