Trade Discount

O alocatie sau reducere de preturi pentru participarea unui mememru al canalului in reteaua de distributie; Mai este numit si Functional Discount. Vezi Discount.

an allowance or price reduction in payment for a channel member's participation in the distribution network; also called a Functional Discount. See Discount.


Articole in care e folosit acest termen