Added Value

Valoarea adaugata a ofertei unei firme ca rezultat al activitatii de marketingului; patru factori care genereaza valoarea adaugata sunt trasaturile, calitatea, perceptia consumatorului (sau imaginea) si exclusivitatea.

The increased worth of a firm's offering as a result of marketing; four factors which generate the additional value are features, quality, customer perception (or image) and exclusiveness.


Articole in care e folosit acest termen