Consumer Research

Cercetare de marketing asupra cerintelor, opiniilor, atitudinilor etc, consumatorilor

Marketing research into the requirements, opinions, attitudes, etc. of consumers.


Articole in care e folosit acest termen