Corporate Logo

Marca, design, simbol etc, folosit pentru a identifica si pentru a reflecta o imagine relevanta a companiei sau a organizatiei; forma de advertising institutional de reamintire.

A mark, design, symbol, etc. used to identify, and reflect an appropriate image of a company or organisation; a form of institutional reminder advertising.


Articole in care e folosit acest termen