Direct Marketing Channel

Un canal de distributie in care nu sunt folositi intermediari; un fabricant vinde direct utilizatorului final; se mai numeste si Zero Level Channel (canal de nivel zero). Vezi Channel Lenght (lungimea canalului)

A distribution channel in which no intermediaries are used; a manufacturer sells direct to an end-user; also called a Zero Level Channel. See Channel Length.


Articole in care e folosit acest termen