Distribution Centre

Un loc de depozitare pe termen scurt localizat intr-o piata majora pentru a facilita procesarea rapida a comenzilor si a transportarii produselor catre consumator; spre deosebire de depozitele clasice, accentul cade pe mobilitatea produselor, si nu pe depozitarea pe termen lung.

A short-term storage centre located close to a major market to facilitate the rapid processing of orders and shipment of goods to customers; unlike a warehouse, the emphasis is on the moving of goods rather than on long-term storage.


Articole in care e folosit acest termen