Marketing Management

Analiza, planificarea, organizarea, implementarea si controlul activitatilor de marketing ale firmei.

The analysis, planning, organisation, implementation and control of the marketing activities of the firm.


Articole in care e folosit acest termen