Schedule

Un program media care ofera detalii cu privire la reclamele pentru care s-a cumparat spatiu sau s-a propus acest lucru, specificare mediilor, posturile/titlurile publicatiilor, formatul spatiilor, data difuzarii/tiparirii, costuri, etc.

A media schedule provides details of proposed or booked advertising, stating the medium, stations/titles, space formats, airdates/insertion dates, costs, etc.


Articole in care e folosit acest termen