Needs

Senitmnt innascut de lipsa al unei persoane. Vezi Wants.

Innate feelings of deprivation in a person. See Wants.


Articole in care e folosit acest termen