VAI

Visibility Adjusted Impacts. In pietele cu metode sofisticate de cercetare outdoor, acest tip de impacturi sunt folosite pentru a masura numarul de oameni care vad un poster. VAIs utilizeaza aplicatii pe computer pentru a masura miscarea ochiului atunci cand se trece pe langa o locatie si sunt calculate prin masurarea acestei informatii in functie de numarul brut de oameni care trec pe langa panou. Cu cat este mai buna incadrarea poster-ului, cu atat VAI va fi mai aproape de cifra bruta.

Visibility Adjusted Impacts. In markets with sophisticated outdoor research techniques, visibility adjusted impacts are used to measure the number of people who view a poster site. VAIs use computer experiments to measure eye movement when passing a site and are calculated by measuring this information against the gross number of people who pass the site. The better the panel, the closer the VAI will be to the gross figure.


Articole in care e folosit acest termen