Dogs

O clasificare a produselor folosita de Matricea de analiza a portofoliului a grupului de consultanta din Boston (Boston Consulting Portfolio Analysis Matrix); dogs sunt produse cu o raspandire relativ scazuta pe o piata aflata intr-o dezvoltare lenta. Vezi Boston Consulting Group Portfolio Analysis Matrix (Matricea de analiza a portofoliului a grupului de consultanta din Boston); Cash Cows; Question Marks; Stars.

A product classification used in the Boston Consulting Portfolio Analysis Matrix; dogs are products with a relatively low market share in a slow-growth market. See Boston Consulting Group Portfolio Analysis Matrix; Cash Cows; Question Marks; Stars.


Articole in care e folosit acest termen