Product Knowledge

Cunoastere detaliata a caracteristicilor unui produs si a beneficiilor cerute de un agent de vanzari pentru a convinge un posibil cumparator sa cumpere.

detailed knowledge of a product's features and benefits required by a salesperson to persuade a prospect to purchase.


Articole in care e folosit acest termen