Trademark

Un nume, design sau simbol inregistrat pentru folosirea exclusiva a producatorului pentru a-si distinge produsul.

a name, design or symbol registered for the exclusive use by a manufacturer to distinguish its product.


Articole in care e folosit acest termen