Package

Ambalajul, pachetul, cartonul, sticla, cutia, etc, folosite pentru un continut, mijlocul de protejare sau promovare al unui produs. Vezi Packaging.

the wrapping, packet, carton, bottle, box, etc, used for containment, protection or promotion of a product. See Packaging


Articole in care e folosit acest termen