UPC

Abreviere pentru Universal Product Code (cod universal al produsului).

Abbrev. Universal Product Code.


Articole in care e folosit acest termen