Brand Advertising

Prezenta unui brand pe canalele media cu scopul de a construi atitudini puternice pe termen lung ale consumatorilor cu privire la acesta.

The featuring of a particular brand in media vehicles in order to build strong, long-term consumer attitudes towards it.


Articole in care e folosit acest termen