Promotional Campaign

O serie coordonata de eforturi in ceea ce priveste promovarea, contruite in jurul unei singure teme si proiectata pentru a atinge un anumit obiectiv.

a coordinated series of promotional efforts built around a single theme and designed to achieve a specific objective.


Articole in care e folosit acest termen