Hits

Pe un site, un hit este un singur document cerut de utilizator, inregistrat automat in log file-ul server-ului site-ului respectiv. Hit-urile includ cereri pentru documente HTML, imagini, sunete, videoclipuri si alte tipuri de documente. De vreme ce cererea unei singure pagini de web adduce cu sine mai multe documente distincte - de exemplu, cautarea unei pagini HTML poate adduce cu sine 10 imagini grafice si in log for fi inregistrate 11 - numarul de hits de pe un site nu indica numarul publicului. Afisarile de pagina sau de bannere au inlocuit hit-urile ca metode principale de masurare a publicului in advertising-ul pe web(vezi: Banner Impressions, HTML, Log File, Page Impressions, Server, WWW, Web Page, Web Site).

A hit on a web site is a single file request by a user, recorded automatically by the log file of the site's web server. Hits include requests for HTML files, image files, audio files or any other file types. Since a single web page request can bring with it a number of individual files - for example, a request for an HTML page carrying 10 graphic images will result in the log recording 11 hits, one for the HTML file and one for each of the graphic image files - the number of hits from a site is not a good indication of its audience size. Page or banner impressions have thus replaced hits as the preferred audience measurement currency for web advertising (see Banner Impressions, HTML, Log File, Page Impressions, Server, WWW, Web Page, Web Site).


Articole in care e folosit acest termen