Advertising Research

Cercetare facuta pentru a testa eficienta advertisingului; poate sa includa pre-testari si post-evaluari ale unor reclame specifice sau ale unor campanii. Studiile asupra afectelor comunicarii au ca scop sa masoare daca advertisingul comunica sau nu eficient; cercetarile facute pe efectul vanzarilor are ca scop sa masoare daca advertisingul produce un nivel dezirabil de vanzari.

Research done to test the effectiveness of advertising; this may include the pre-testing and post-evaluating of specific advertisements and campaigns. Communication-effect research attempts to measure whether the advertising communicates effectively; sales-effect research attempts to measure whether it produces the desired level of sales.


Articole in care e folosit acest termen