Marketing Strategy

Determinarea obiectivelor unei firme, selactarea pietei tinta, dezvoltarea unui mix de marketing pentru fiecare segment si alocarea resurselor necesare pentru atingerea acestor obiective.

The determination of a firm's objectives, the selection of its target markets, the development of an appropriate marketing mix for each, and the allocation of the resources necessary to achieve its goals.


Articole in care e folosit acest termen