Target Audience

Oamenii sau piata pentru care este facuta o anumita campanie de advertising, de obicei este definite demografic, de exemplu, barbate 18-34, casnice(vezi: Target Audience Population).

The people or market that an advertising campaign is designed to reach, most typically defined demographically, eg. men 18-34, housewives, etc. (see Target Audience Population).


Articole in care e folosit acest termen