Brainstorming

Proces de generare de idei folosit de obicei in dezvoltarea unui brand; procesul incurajeaza comunicarea deschisa si participarea deplina a tuturor membrilor grupului, fara a aduce nici un fel de critici. Evaluarea are loc dupa ce toate ideile au fost exprimate. Vezi Idea Generation; New Product Development.

An idea generating process commonly used in new product development; the process encourages open communication and full participation by group members, while withholding any criticism. Evaluation takes place after all ideas have been expressed. See Idea Generation; New Product Development.


Articole in care e folosit acest termen