Social Marketing

Proiectarea , implementarea si controlul activitatii de marketing, care are scopul de a promova cauzele sau ideile sociale dintr-un grup tinta al unei societati, o forma de marketing non-profit

the design, implementation and control of marketing activity intended to promote social causes or ideas within a target group in a society; a form of non-profit marketing.


Articole in care e folosit acest termen