Place Marketing

O activitate de marketing cu scopul de a promova sporirea atentiei si opiniile favorabile a unei regiuni sau loc.

marketing activity intended to promote an awareness, and favourable opinion, of a particular place or region.


Articole in care e folosit acest termen